Документи

Свідоцтво серія КС № 220 видане 04.06.2004 року. Розпорядження про схвалення рішення про видачу Свідоцтва від 04.06.2004 № 801 Ліцензія АВ № 581555 від 04.10.2011. Строк дії ліцензії з 04.07.2012 до 04.07.2015. Рішення про видачу ліцензії від 22.09.2011 № 2925-Л Ліцензія АЕ № 287608 від 23.04.2015. Строк дії ліцензії з 05.07.2015 до 05.07.2020. Рішення про видачу ліцензії від 23.04.2015 № 786

Положення про фінансові послуги (ЗАВАНТАЖИТИ

Ціна/тарифи фінансових послуг (ЗАВАНТАЖИТИ)

Правила співпраці кредитної спілки з особами, які надають супровідні послуги за договором про споживчий кредит (ЗАВАНТАЖИТИ)

Додаткова інформація:

Повне найменування крединої спілки  (з установчих документів): Кредитна спілка “Азовська кредитна компанія”
Код за ЄДРПОУ: 23031894
Місцезнаходження: Код території за КОАТУУ: 1412336300;

87500, Донецька область, м.Маріуполь, проспект Миру, будинок 83 (поверх 4)

Перелік фінансових послуг (в тому числі, які зазначені у ліцензіях):

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відомості про ліцензії та дозволи: 1. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Кредитної спілки “Азовська кредитна компанія” серія та номер КС № 220, видане 04.06.2004;

2. Розпорядження Нацкомфінпослуг №162 від 26.01.2017 “Про актуалізацію інформації в Державному реєстрі фінансових установ щодо діючих ліцензій деяких фінансових установ, у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

3. Чинна ліцензія: Безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії  від 26.01.2017 № 158.

4. Не чинна ліцензія: серія та номер АЕ 287608; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 23.04.2015 №786, дата початку дії ліцензії 05.07.2015, вид господарської діяльності: залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; Ліцензія анульована за заявою кредитної спілкою на підставі рішення Національного Банку України від 19.08.2021 р. № 21/2358-пк

5. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ № 581555; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 22.09.2011 №2925-Л, строк дії ліцензії з 04.07.2012 по 04.07.2015, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

6. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ № 534841; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 22.09.2011 №2926-ЛК, строк дії ліцензії з 02.10.2011 по 02.10.2014, вид господарської діяльності: надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відсутні

Кількість акцій фінансової установи, якізнаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб,частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків

Відсутні